17 มีนาคม 55
หากยังเป็นฆารวาสคงยากจะหาเวลาเจริญสติเต็มๆ ชั่วโมง ขอทุกท่านจงมีส่วนในวิปัสสนากุศลนี้เทอญ
 


18 มีนาคม 55
ขณะเจริญวิปัสสนาภาวนา จิตเป็นมหากุศลปราศจากราคะ โทสะ โมหะ จะตัดภพตัดชาติได้ขณะละ ๗ ชาติเป็นอย่างน้อย ชั่วดีดนิ้วมือมี ๑ ล้านล้านขณะจิต ดังนั้นการละธุระอื่นมาเจริญวิปัสสนาภาวนาจึงเป็นเรื่องที่คุ้มค่าที่สุด

19 มีนาคม 55
วิปัสสนาคือสิ่งประเสริฐที่มีแต่ในพระพุทธศาสนา การรู้เท่าทันกายและใจนี้คือหนทางดับทุกข์อย่างแท้จริง กุศลวิปัสสนาบัลลังก์นี้จงถึงแก่ทุกท่าน

20 มีนาคม 55
หลังเจริญวิปัสสนา ก่อนออกจากบัลลังก์ได้เจริญเมตตา และลืมตาขึ้นมาสิ่งแรกที่เห็นคือพระพุทธรูปจึงได้เจริญพุทธานุสสติต่ออีก ขอทุกท่านมีส่วนในกุศลนี้เทอญ
 

21 มีนาคม 55
แม้เรียนทฤษฎีมาอย่างช่ำชองก็ไม่อาจรู้ว่าวิปัสสนาญาณเป็นอย่างไร มีแต่ปฏิบัติเท่านั้นที่ทำให้เกิดภาวนามยปัญญาได้ รู้เห็นจริงได้ว่าพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีจริง ดีจริง บุญกุศลอันสั่งสมจากบัลลังก์นี้ จงมีแก่ทุกๆ ท่านเทอญ

22 มีนาคม 55
ในการเจริญวิปัสสนาแบบพองยุบนี้หากบรรลุเป็นพระอรหันต์จะเป็นสุกขะวิปัสสะโกคือวิปัสสนาล้วนๆ ไม่ได้ผ่านฌานมาก่อน สมาธิที่ต้องการนั้นเพียงแค่ชั่วขณะแต่ต่อเนื่องไม่ขาดสาย รู้เท่าทันกายใจอย่างต่อเนื่องพร้อมไปกับการกำหนดคือพูดในใจว่าขณะปัจจุบันมีสภาวะใดเกิดขึ้นจริงๆ บ้าง แรกๆ อาจจะเผลอบ้าง นานๆ รู้ตัวที ฝึกไปเรื่อยๆ จะรู้ถี่ขึ้น จนไม่ขาดสาย กุศลวิปัสสนาเช้าวันตรุษไทยจงสำเร็จแก่ทุกๆ ท่านด้วยเทอญ

23 มีนาคม 55
ทางพ้นทุกข์นั้นไม่ใช่ปฏิบัติให้ทุกข์ดับ เดินนั่งให้ทุกข์หาย เดินนั่งให้ใจสงบ แต่ทางพ้นทุกข์คือปฏิบัติให้รู้ทุกข์ ให้่เห็นทุกข์ ปวดเจ็บเหน็บชาก็ให้รู้ ฟุ้งซ่านไม่สงบก็ให้รู้ ขอกุศลวิปัสสนาที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว จงถึงแก่ทุกๆ ท่านเทอญ
 
บุญรักษา

Comment

Comment:

Tweet

สาธุค่ะท่าน _/\_Hot!

#5 By Aoy+ on 2012-04-09 00:14

#1 ยกให้เลยครับ #2 สาธุ #3 จริงด้วยครับ

#4 By mahaoath on 2012-03-24 08:22

สาธุ big smile Hot!
ชอบตรงที่ตัดชาติได้ขณะละ ๗ ชาตินี่แหละค่ะ กำลังใจในการปฏิบัติมาอื้อเลย

#3 By ตรีพันธ์ on 2012-03-24 01:30

Hot! Hot! Hot! Hot!

#2 By ดาวถัดมา on 2012-03-23 22:58

Hot!

สาธุ ๆ ขอเหมาบุญที่ท่านมหาฯไปบำเพ็ญมาทั้งหมดเลยฮับ

#1 By Dhammasarokikku on 2012-03-23 21:55
Recommend